februari 6, 2023 Door Storm Nijhof

Investeren in landbouwgrond: iets voor u?

Duurzaam ondernemen: wie wil dat nou niet? Als u op zoek bent naar interessante mogelijkheden om rendement te maken, dan is investeren in landbouwgrond wellicht een optie voor u. Landbouwgrond? Ja, landbouwgrond. Maar niet in Nederland, maar in Roemenië. Want daar is nog volop grond te koop met prima mogelijkheden voor kleinschalige landbouw. Investeren in Roemenië is mogelijk voor mensen met enige durf. Maar wees niet bang: u wordt daarin goed begeleid. Zo komt investeren in duurzame landbouw snel dichterbij.

De focus op Roemenië

Niet alleen duurzame landbouwmogelijkheden liggen voor het grijpen, ook Roemenië als land om te investeren. Voor u nog wellicht nog volslagen onbekend, maar dat kan zomaar, en snel, veranderen. In de omgeving van Timisoara, in het westen van Roemenië, liggen namelijk mogelijkheden te wachten op investeerders die willen participeren. Ruilverkaveling zorgt ervoor dat percelen kunnen worden vergroot en de kansen op een goed belegde boterham toenemen, voor boeren die daar voor openstaan. Zo kan ook door u een investering sneller worden terugverdiend dan u nu denkt.

Premium mogelijkheden

Bij Kamphorst is men niet geïnteresseerd in elk stuk grond. Nee, men zoekt gericht naar minder dure grond, dus buiten Nederland. Roemenië is een land in ontwikkeling. Daarom is de ruim 3000 ha landbouwgrond die men daar op dit moment in eigendom heeft een goede zet. Dit kan ook een eerste aanzet zijn voor ondernemers met enig lef, mensen die over de grens durven kijken. Europa biedt zoveel mogelijkheden, ook voor u. We zijn wel gek als we alleen in ons eigen landje blijven zoeken naar kansen op een goed rendement. Nee, kijk met een ruime blik. Want bijvoorbeeld investeren in Roemenië biedt mooie kansen.

Groeifondsen in Roemenië

Agrofondsen, dat is hoe het Roemeense project van Kamphorst heet. Hun team werkt hier al aan sinds 2010, en in 2022 zijn twee fondsen samengegaan. Zodra er ruimte is start ook weer de nieuwe inschrijfmogelijkheid voor participatie in investeren in landbouwgrond. Professioneel werken en waardevast investeren, dat is waar men voor staat. Met voor u hoge rendementsvooruitzichten. Natuurlijk gaat u niet onmiddellijk veel geld verdienen. Nee, in de eerste plaats gaat het om het terugverdienen van uw investering. Maar met wat geduld heeft u straks een mooi resultaat, want na hercultivering is, geeft biologische landbouw mooie producten. Wilt u ook meedoen aan duurzame projecten in Roemenië en bent u bereid daarin te investeren? Dan is een kennismakingsgesprek al een eerste stap.