juni 5, 2024 Door Storm Nijhof

Jongeren begeleiden naar een beter leven

Wil jij graag met jongeren werken en daarbij ook echt iets betekenen in hun leven? Er zijn dan meerdere banen waar je uit kan kiezen. Een van de beroepen waarmee je echt een belangrijke rol kan spelen in het leven van een jongere, is dat van jeugdconsulent. Hierbij ondersteun je jongeren in hun ontwikkeling, help je hen problemen in het dagelijks leven op te lossen en probeer je hen handreikingen te doen voor een betere toekomst. Maar misschien vraag je jezelf af: wat doet een jeugdconsulent eigenlijk precies en hoe kan je hier ook echt het verschil in maken?

Wat doet een jeugdconsulent?

Laten we om te beginnen eens toelichten wat een jeugdconsulent precies doet. Een jeugdconsulent is een professional die zich voornamelijk bezighoudt met het ondersteunen en begeleiden van jongeren en hun families. Je helpt hen bij de uitdagingen en problemen die ze tegenkomen. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat jongeren in een veilige omgeving op kunnen groeien. Je bevordert ontwikkeling, veiligheid en welzijn van kinderen en jongeren. Dit varieert dan van jongeren individueel begeleiden en adviseren, tot de coördinatie van een samenwerkingsverband tussen verschillende hulpverleningsinstanties.

Welke taken heb je als jeugdconsulent?

Als jeugdconsulent heb je meerdere verschillende taken.

  • Je voert intakegesprekken met jongeren en hun familie en kijkt wat hun behoeften zijn;
  • Je stelt een begeleidingsplan op, waarbij je rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de jongere in kwestie;
  • Emotionele ondersteuning bieden en advies geven aan jongeren, als ze met een persoonlijk of sociaal probleem zitten;
  • Hulpverleningstrajecten coördineren en samenwerken met andere professionals. Denk hierbij aan maatschappelijk werkers, psychologen en onderwijsdeskundigen;
  • Het in de gaten houden en indien nodig bijsturen van de effectiviteit van de ondersteuning die er geboden wordt.

Hoe word je jeugdconsulent?

Om jeugdconsulent te kunnen worden heb je een relevante opleiding nodig. Denk hierbij aan opleidingen op het gebied van sociaal werk, pedagogiek, psychologie of een van de vergelijkbare vakgebieden. Het komt niet alleen maar aan op een opleiding, vaak wordt er door een bedrijf ook gevraagd om praktijkervaring. Deze kan je opdoen als je werkt binnen de jeugdzorg, maar natuurlijk ook als je bij een organisatie binnen deze sector stage loopt.

Waar kan je als jeugdconsulent allemaal werken?

Indien je aan de slag wil gaan als jeugdconsulent, kan je dit op meerdere verschillende plekken doen. Je kan als jeugdconsulent je salaris verdienen bij een gemeentelijke sociale dienst, waar je binnen een jeugdteam ondersteuning biedt aan gezinnen en jongeren. Maar je kan ook werken bij een jeugdzorginstelling, zoals bijvoorbeeld een instantie op het gebied van pleegzorg, of de jeugdreclassering. Dan zijn er ook nog zelfstandige jeugdhulporganisaties, die bijvoorbeeld aan counseling, therapie of bemiddeling doen.

Je laten detacheren als jeugdconsulent

Werken als jeugdconsulent kan vaak ook op detacheringsbasis. Een detacheringsbureau als Joinuz heeft altijd plek voor enthousiaste professionals. Je komt dan in dienst van Joinuz, waarna je gedetacheerd wordt bij verschillende opdrachtgevers. Het kan voorkomen dat je dan in een jaar verschillende kortlopende opdrachten krijgt. Maar het is ook mogelijk dat je langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werkt en dat dit zo goed bevalt, dat je bij dat bedrijf een vast dienstverband krijgt. Het is goed om eens contact op te nemen met Joinuz om alle opties op dit gebied met ze door te nemen. Je kan dan ook meteen met je detacheerder bekijken of er al een functie voor je beschikbaar is.