december 10, 2021 Door Storm Nijhof

Een duurzame samenleving dankzij serious games

Serious games, je hoort er steeds vaker over. Veel bedrijven kiezen ervoor om gamification toe te passen om hun doelgroep te informeren, te enthousiasmeren of te overtuigen. Deze toegepaste gamification neemt vaak de vorm aan van een serious game. Een serious game is een spel met een ander doel dan enkel vermaak. 

Serious games kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van bewustwording, motivatie vergroten, kennisontwikkeling, of om een campagne naar de doelgroep te communiceren. De volgende serious games ontwikkeld door serious game ontwikkelaar DTT spelen in op het creëren van bewustwording en kennisvergroting.

H2: De Operatie Z.U.I.V.E.R. serious game

De Operatie Z.U.I.V.E.R. serious game werd ontwikkeld voor de gemeente Hollands Kroon. In deze iOS en Android-app worden spelers op een geheime missie gestuurd om zoveel mogelijk ‘Rommeltjes’ uit te schakelen. Deze monstertjes gedijen goed op rotzooi op straat en in parken, maar door afval in de omgeving te vinden en in de prullenbak te gooien overwin je ze.

De app is vooral bedoeld voor scholieren, want in klassen kunnen wedstrijden gehouden worden om te zien welke leerling het meeste afval kan opruimen. Naast dat de gemeente schoon wordt gehouden, leren de spelers hoe ze met afval om moeten gaan en hoe zij het beste afval kunnen recyclen.

H2: HHNK Schoon Water game

De HHNK Schoon Water game werd door serious game ontwikkelaar DTT ontwikkeld voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), een Nederlands waterschap uit Heerhugowaard. HHNK strijdt tegen watertekort en onzuiver water en om hun werk (uiteindelijk) makkelijker te maken investeerden zij in de HHNK Schoon Water game, een soort Fruit Ninja, maar dan met wc papier, poep, condooms en maandverband. In de game passeren allerlei objecten die boven het toilet hangen. Dat plasje of die drol mag natuurlijk in het toilet komen om het vervolgens door te spoelen, maar een plastic fles niet. De Schoon Water-game leert mensen zo spelenderwijs wat wel en niet doorgespoeld mag worden, zodat toiletwater makkelijker gezuiverd kan worden.

H2: Een schonere wereld dankzij serious games

Bovenstaande voorbeelden zijn voor jou misschien vanzelfsprekend, maar niet iedereen is zich even bewust van wat we kunnen doen om een zo goed mogelijke samenleving te creëren. Het is fijn dat er organisaties en ontwikkelaars zijn die zich inzetten voor een betere wereld. Ook dáár zijn games dus goed voor.